Sử dụng phím Shift để làm chậm hiệu ứng trong Windows 7


Dường như những hình động trong Windows 7 chạy nhanh hơn bình thường. Cụ thể, menu Flip 3D có vẻ như hơi nhanh. Nếu bạn muốn làm chậm lại tốc độ của những hình động này, bạn sẽ phải nhấn thêm một nút phụ. Vì vậy, bài báo này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chậm các hình động trong registry.

Bước 1 – Mở Regedit

Kích vào Windows Start Menu Orb, trong mục Search, gõ regedit rồi nhấn Enter.

Bước 2 – Browse tới registry key

Registry Editor sẽ hiển thị. Sử dụng bảng bên trái để browse tới những key sau:

HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > DWM

Bước 3 – Tạo một DWORD mới trong DWM

Phải chuột vào key DWM và chọn New > DWORD (32-bit) Value.*

* Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành 64 – bit, 32 – bit DWORD vẫn có thể hoạt động được.

Bước 4 – Thay đổi tên DWORD mới

Phải chuột vào DWORD mới – đổi giá trị là 1 – rồi chọn Rename. Điền tên sau: AnimationsShiftKey

Bước 5 – Đặt giá trị 1 cho DWORD

Phải chuột vào AnimationsShiftKey DWORD mà bạn vừa mới tạo. Thay đổi giá trị Value data thành 1. Sau đó kích OK khi hoàn thành xong.

Bước 6 – Khởi động lại máy tính của bạn

Thành công!

Giờ đây bạn đã có thể làm chậm hiệu ứng động. Chỉ cần giữ phím Shift bất kì khi nào bạn muốn trong Windows 7 và nó sẽ giúp bạn làm chậm lại tốc độ của chương trình bạn đang xem.

Một số trường hợp khác bạn có thể sử dụng phím Shift

• Giữ phím Shift khi bạn kích vào nút thu nhỏ.

• Giữ phím Shift khi đang ở menu Alt+Tab

• Giữ phím Shift trong Flip 3D (Ctrl+Winkey+Tab)

• Giữ phím Shift khi mở một cửa sổ mới.

Lamle (Groovypost.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s