Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách, các bước cần thiết để cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess. Việc cấu hình máy chủ DirectAccess hoàn toàn nằm bên ngoài phạm vi của bài viết.

Một vấn đề quan trọng các bạn cần biết đó là Forefront TMG không chấp nhận lưu lượng IPv6 hay cho phép nó đi thông qua, vì vậy đầu tiên chúng ta phải thay đổi hành vi này trước khi Forefront TMG được cài đặt để cho phép lưu lượng sau:

* Lưu lượng IPv6 gửi vào đã được xác thực (sử dụng IPSec), gồm có cả lưu lượng khởi tạo IPSec.
* Các kỹ thuật chuyển lưu lượng IPv6 gửi vào và gửi ra (6to4, Teredo, IP-HTTPS và ISATAP)
* IPv6 nguyên bản từ máy Forefront TMG.

Thêm vào đó, Forefront TMG tích hợp với thành phần IPSec Denial of Service Protection (DoSP) của Windows DirectAccess để bảo đảm rằng chỉ có lưu lượng IPSec được phép thông qua.

Chú ý:

Chúng ta cần cài đặt và cấu hình Windows Server 2008 R2 DirectAccess trước khi cài đặt Forefront TMG.

Đầu tiên chúng ta đi cài đặt giao diện quản lý Windows Server 2008 R2 DirectAccess như thể hiện trong hình bên dưới.

Hình 1: Cài đặt tính năng Windows Server 2008 R2 DirectAccess

Sau khi giao diện quản lý đã được cài đặt xong, khởi chạy giao diện quản lý và cấu hình DirectAccess, sau đó test toàn bộ các chức năng trước khi cài đặt Forefront TMG.

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess

Cài đặt tính năng Windows Server 2008 R2 DirectAccess

Sau khi thẩm định cài đặt và cấu hình DirectAccess thành công, chúng ta phải thay đổi Registry với một key mới trước khi cài đặt Forefront TMG. Key này nhằm tránh cho Forefront TMG vô hiệu hóa sự hỗ trợ giao thức IPv6 trong quá trình cài đặt Forefront TMG.

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess

Giao diện quản lý DirectAccess

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\ISACTRL]
“CTRL_SKIP_DISABLE_IPV6_PROTOCOLS”=dword:00000001

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess

Kịch bản kích hoạt sự hỗ trợ giao thức IPv6 cho Forefront TMG

Sau khi Registry được thay đổi thành công, cài đặt Forefront TMG theo cách bạn cài đặt máy chủ Forefront TMG thông thường. Khi cài đặt Forefront TMG xong, chúng ta phải thay đổi cấu hình Forefront TMG bằng kịch bản cho phép hỗ trợ IPv6. Copy đoạn mã dưới đây vào một file Notepad trắng và lưu lại với đuôi .VBS.

set o = createobject(“fpc.root”)
setarr = o.Arrays.Item(1)
set policy = arr.ArrayPolicy
set IPV6Settings = policy.IPv6Settings
IPV6Settings.DirectAccessEnabled = vbTrue
arr.save

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess

Lưu kịch bản dưới đuôi .VBS

Lưu kịch bản bằng đuôi .VBS và chạy nó từ dòng lệnh với lệnh sau:

Cscript DA-Enable.VBS

Do cấu hình Forefront TMG thay đổi nên bạn sẽ phải chờ một chút cho tới khi cấu hình được đồng bộ. Bạn sẽ thấy trạng thái cấu hình trong giao diện quản lý của Forefront TMG như thể hiện trong hình bên dưới.

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess 5

Đợi cho quá trình đồng bộ hoàn tất

Kịch bản sẽ tạo ra bốn rule chính sách hệ thống mới để DirectAccess hỗ trợ lưu lượng IPv6.

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess 6

Một số chính sách hệ thống mới của Forefront TMG

Nút “Act as a Direct Access server”

Forefront TMG Beta và RC có tab IPv6 trong phần IP preferences trong giao diện quản lý để cấu hình Forefront TMG làm DirectAccess Server (xem thể hiện trong hình dưới).

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess 7

Nút Act as a Direct Access Server

Tuy nhiên sau khi bản RTM được phát hành, tab IPv6 bị gỡ khỏi giao diện điều khiển Forefront TMG.

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess

Bạn sẽ thấy nút DirectAccess trong Forefront TMG phiên bản Beta và RC

Ẩn các entry bản ghi IPv6

Forefront TMG có tùy chọn cho phép bạn ẩn lưu lượng IPv6 từ tab Real-time monitoring. Do Forefront TMG không hỗ trợ IPv6 nên đây là một tùy chọn dùng để ẩn các entry nhằm quan sát dễ dàng hơn bên trong bản ghi TMG.

Cấu hình Forefront TMG làm máy chủ DirectAccess 9

Ẩn các entry bản ghi IPv6

Nếu muốn có thêm nhiều chức năng và sự linh hoạt, bạn có thể sử dụng Forefront UAG cho kịch bản DirectAccess của mình. Sử dụng Forefront UAG sẽ có những ưu điểm dưới đây:

* Dễ dàng mở rộng (cho phép 8 Forefront UAG Server được join vào một mảng )
* Khả năng có sẵn cao (với Windows Server 2008 R2 NLB)
* Truy cập vào các máy chủ cũ trong công ty qua IPv4
* Dễ dàng cấu hình, triển khai và quản lý
* Forefront UAG cài đặt Forefront TMG trên mỗi nút trong suốt quá trình cài đặt
* Giải pháp truy cập từ xa khác cho các máy không được join vào miền.

Theo Quantrimang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s